Jak pozbyć się problemu z nierzetelnym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie wyłącznie na skutek zobowiązań kredytowych w bankach. W wielu przypadkach wierzycielami są również osoby prywatne, które udostępniają pomocy pieniężnej z słusznym zabezpieczeniem. Jakim? Na ogół są to różnego rodzaju weksle. To właśnie na tych pismach należałoby się skoncentrować sprawdzając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją zaświadcza oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia osoba, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych może emitować własne weksle. To naturalnie z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki bądź też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub też państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub też od osób fizycznych jest oszałamiającą usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka finansowego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtenczas specjalne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą sumę stając się zarazem nowym wierzycielem dłużnika.

Są także weksle in blanco

Jest to dość charakterystyczny rodzaj weksla, jaki definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ogromnej ofercie których odszukać wolno skup weksli in blanco posiadają niezwykle precyzyjne wymagania wobec ewentualnych konsumentów. Wielokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto może skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, jakich termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę zabezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie odpowiadają na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów korporacji skupujących weksle ich kontrahentami najczęściej są przedsiębiorcy, jacy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. To właśnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat związanych z czynnościami windykacyjnymi.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *